loader image

Tag Kobilerde Kurumsallaşma Süreci

23 May

AİLE İŞLETMELERİNDE KURUMSALLAŞMA SÜRECİ

Ailelerin kurumsallaşma süreci şirketlerin kurumsallaşması kadar kolay bir süreç değildir, kurumsallaşmanın kriterlerini belirlemekte yeterli olmayabilir. Her ailenin kendine has bir yaşam kültürü vardır. Bu kültürün getirdiği aile ilişkilerinin bir sistematiğe oturtulması gerekir.  Aile şirketlerinde kurumsallaşma denilince ilk akla gelen, patronların veya kurucuların işten ellerini çekmeleri ve işin tamamının profesyonel kişilere devredilmesi gibi yanlış bir anlayış […]

READ MORE

22 May

KOBİLERDE KURUMSALLAŞMA SÜRECİ

Kısaca “Kurumsallaşma =  Şirketin (işin) kurumsallaşması + Yönetimin aile şirketi ise ailenin) Kurumsallaşması + Şirkette Kuvvetler Ayrılığı” formülü ile ifade edilebilir. “Kişilerin keyfiyeti yerine, bir sistem kurmak” anlamına gelen kurumsallaşmanın neden önemli olduğu aşağıda vurgulanmaktadır: “Kurumsallaşmanın Sürecinin Temel Evreleri” aşağıdaki adımlarla sıralanabilir: Bu süreçler kapsamında bir şirketin kurumsallaşması demek, kurumsallaşmış departmanların tesisini,  yeniden yapılanma-teşkilatlanmayı, Organizasyon […]

READ MORE