loader image

Ünsal Sığrı Kimdir?

Ünsal Sığrı

Prof. Dr. Ünsal SIĞRI

Akademisyen, Yazar, Eğitmen, Yönetim Danışmanı, Stratejist, Girişimci, Melek Yatırımcı, BayYönetim

Prof. Dr. Ünsal Sığrı OSTİM Teknik Üniversitesinde “İşletme Yönetimi” öğretim üyesi ve Rektör Yardımcısıdır. İşletme-Yönetim ve Organizasyon alanındaki lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini müteakip, 2010 yılında “yönetim ve organizasyon” alanında doçent, 2015 yılında profesör olmuştur. TÜBİTAK bursuyla doktora sonrası çalışmalarını Rochester Bittner School of Business-ABD’de tamamlamıştır. Kara Harp Okulu, Başkent Üniversitesinde tam zamanlı; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitelerinde, Jandarma-Sahil Güvenlik Akademisinde kısmi zamanlı; Hollanda-, Bosna-Hersek-IOU, ABD St.John Fisher College-Bittner School of Business üniversitelerinde de misafir öğretim üyeliği yapmıştır.
Liderlik, Stratejik Yönetim ve Planlama, Örgütsel Değişim ve Gelişim, Örgütsel Davranış, alanlarında çok sayıda uluslararası ve ulusal kitabı, makalesi ve bildirisi bulunmaktadır. Prof. Sığrı, Türkiye’deki çok sayıdaki profesyonel iş insanının, arabulucunun, uzlaştırmacının ve Kobi Danışmanının yetişmesinde katkıda bulunmuştur. Kamu ve özel sektörde birçok şirket ve kurumda kamu ve özel sektör yöneticilerinin mesleki gelişimlerinde eğitimler vermiştir. TOBB UYUM’un danışmanlığını yürütmekte olan Sığrı, birçok firmanın-kurumun eğitim akademilerinin kurulmasında öncülük yapmış ve uluslararası iş müzakerelerinde müzakerecilik yapmıştır.
Prof. Sığrı, Organize Sanayi Bölgelerinin operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi, Teknoparklar ile OSB arasında etkileşimin etkinliğinin artırılması ve OSB Kümelenmelerinin tasarımlanması ve işletilmesi konularında deneyimli olup, OSTİM OSB Ekosisteminin tüm paydaşları ile birlikte 2019 yılından bu yana “Yıllık Stratejik İstişare Toplantılarını” yönetmekte ve raporlamaktadır.
Prof. Sığrı yıllarca Yönetim Danışmanı olarak görev yaparak, Türkiye’de ve yurt dışında özel ve kamu sektör şirketlerine danışmanlık yapmıştır. Prof. Sığrı, uçtan uca girişimcilik danışmanlığı yapmaktadır. Girişimcilik ekosistemleri ve risk sermayesi piyasalarında deneyimlidir, Prof. Sığrı, start-up-kitle fonlaması-girişim sermayesi-melek yatırım ağları/şirketlerine danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca girişimcilere ve start-up’lara rehberlik etmekte ve kolaylaştırıcılık yapmaktadır.
Şirketlerin birleşme & devralma müzakerelerine yardımcı olan ve şirketler arasındaki sözleşmesel uyuşmazlıkların çözümünde arabulucu rolü oynayan Dr. Sığrı, AB, Avrupa Konseyi, BM, UNDP, UNICEF, GIZ ve KfW gibi uluslararası kuruluşlar bünyesinde projelerde yürütücü ve uygulayıcı olarak görev yapmıştır. Bireysel Katılımcı Yatırım Ağında Hazine Bakanlığı Melek Yatırımcılık lisansına sahiptir. Şirketlere Yapay Zeka desteği sunan bir yüksek teknoloji şirketinin ortağıdır.

Ünsal Sığrı Referansları