loader image
Kobilerde kurumsallaşma süreci

KOBİLERDE KURUMSALLAŞMA SÜRECİ

Kısaca “Kurumsallaşma =  Şirketin (işin) kurumsallaşması + Yönetimin aile şirketi ise ailenin) Kurumsallaşması + Şirkette Kuvvetler Ayrılığı” formülü ile ifade edilebilir. “Kişilerin keyfiyeti yerine, bir sistem kurmak” anlamına gelen kurumsallaşmanın neden önemli olduğu aşağıda vurgulanmaktadır:

 • Kurumsal refleksin yerleşmemiş olduğu durumlarda, can havliyle gösterilen tepkiler ve alışkanlıklar öne geçer. Sürdürebilirliği ve uygulamalardaki istikrarı güçlendirir
 • Kurumsallaşma, “ortak aklı” tesis edecek “katılımcı yönetime” daha fazla ağırlık verir.
 • Sahiplik ve yönetim erkleri birbirinden ayrıldığında, bir sistem kurmak gereklidir.
 • Düşünüp de yapamadıklarımız, zaman bulup da ele alamadıklarımız, geciktirdiklerimiz ve aklımızdan geçirip de söyleyemediklerimiz kurumsallaşmada ele alınır.
 • Patronların/Kurucuların günlük işleri sisteme bağlayarak, daha uzun vadeye odaklanabilmesine imkân tanır.
 • Özellikle aile şirketlerinde ne “aile kalınabilmekte”, ne de “şirket olunabilmektedir”. İşte kurumsallaşma iş-şirket-aile ilişkilerinin sınırlarını düzenleyerek uyumlanma sağlayabilir.

“Kurumsallaşmanın Sürecinin Temel Evreleri” aşağıdaki adımlarla sıralanabilir:

 • Farkındalık, İhtiyaç, Aciliyet, Karar ve Değişim Sürecinin Başlatılması
 • Değişim İhtiyacının Teşhisi (paydaşlardan, çevreden, çalışandan)
 • Kurumsallaşma yolunda Değişimi Planlama
 • Yapı-Strateji-Süreç-İnsan-Kültür-Teknoloji unsurlarına problem odaklı bakılması
 • vizyon: nerede olmak isteriz
 • hedef: vizyonun somutlaştırılmışı-SMART Yaklaşımı
 • Strateji: hedefi nasıl başarırız?
 • Eylem planı=Yapılacaklar listesi: ne, kimce, ne zaman, nasıl, ne maliyetle?
 • Değişimi Benimseme, Sahiplenme ve Kendini Adama
 • İnanç önemli, inanç için kısa vadeli başarı önemli
 • İç destek ve Katılım önemli
 • Dış destek önemli
 • Değişimi Uygulama
 • Liderin örnek olması, kısa vadeli sonuçlara önem, ödüllendirme, iletişim planı
 • İzleme ve Sürdürebilirlik Sağlama
 • Kurumdaki bilgi ve performans yönetimi sistemlerinin yeni ile uyumlaştırılması

Bu süreçler kapsamında bir şirketin kurumsallaşması demek, kurumsallaşmış departmanların tesisini,  yeniden yapılanma-teşkilatlanmayı, Organizasyon El Kitabı (OEK) hazırlanmasını, Raporlama Sisteminin Tesisini, Bütçelerin oluşturulmasını ve /Prosedürler-Yönergeler vb… dokümanların hazırlanmasını gerekli kılar. Şirketin Kurumsallaşması,Şirketteki tüm işlemlerin bir sisteme oturtturulmasıdır. İşletmelerin kendine göre kurulmuş bir sistemleri zaten vardır. Bu sistemde eksiklikler, zamanla tamamlanarak kurumsallaşma aşaması tamamlanır. Bir şirketin kurumsallaşması için ana maddeler şu şekildedir:

 • Şirketin organizasyon yapısının oluşturulması
 • İş tanımları ve görev tanımları hazırlanıp yazılı olarak yayınlanması
 • Şirketin karar alma süreçlerinin oluşturulması
 • Şirket içi yönetmeliklerin oluşturulması
 • Yönetici atama kriterleri
 • Yetki ve sorumluluk dengesi
 • Performans değerlendirme kriterlerinin uygulanması

Kurumsallaşmada önemli bir adım Şirkette Kuvvetler Ayrılığının Tesisidir. Bu husus;karar verme, yürütme-günlük operasyonlar, denetleme (yasama-yürütme-yargı) organlarının ayrı ve bağımsız olmasıdır. Şirkette Karar Verme, Yönetim Kurulunun Etkinleştirilmesi ile sağlanmalıdır. Yürütme-Günlük Operasyonlar ise, CEO’nun profesyonel bir yönetici olarak atanması, Profesyonel Yönetime geçiş çalışmalarının hızlandırılması ve İcra Kurulunun tesisi ve işletilmesi ile mümkün olabilecektir. Çok önemli bir fonksiyon olan Kontrol işlevcinin etkin olarak çalıştırılması ise, Denetim Komitesinin tesisi ve/veya İç Denetim sistemi/Departmanı Kurmak ve İşletmekle sağlanabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir