loader image

Blog

Ünsal Sığrı Kaleminden

23 Mayıs

PROFESYONEL GELİŞİM ODAKLI KİTAP OKUMA LİSTESİ

İş Yaşamındaki Profesyonellere aşağıdaki güncel iş yönetimi kitapları önerilmektedir: Eğitim  Siteleri: KOSGEB geleneksel + İleri Girişimcilik Eğitimleri/ Open University/ Coursera /Udemy/İSO/OAİB/İMMİB Bloglar :Girişimci Kafası/Tomorrow/Webrazzi/Alphan Manas/Ufuk Tarhan/Insider/sosyalmedya.co/Yılmaz Argüden/Etohum

READ MORE

23 Mayıs

AİLE ŞİRKETLERİNİN KURUMSALLAŞMADA DEZAVANTAJLARI

İşletmenin aile temelli oluşu, içerdiği yapısal özellikler sebebiyle bazı dezavantajları da beraberinde getirmektedir. Yukarıda avantaj olarak değinilmiş olan bazı özelliklerin, zaman zaman dezavantajlara da dönüşebildiği görülmektedir. Aile bireyleri arasında yaşanan rekabet de işletmenin geleceğini tehlikeye sokabilecek bir başka unsurdur. İşletme yönetiminde bulunan aile üyeleri arasındaki anlaşmazlıklar, birbirleri ile yarışmaları, güç ve kontrol konusunda çıkan kavgalar, […]

READ MORE

23 Mayıs

AİLE ŞİRKETLERİNİN AVANTAJLARI

İşletmelerin güçlü ve uzun ömürlü olmaları konusunda finansal güç ve rekabet edebilirlik gibi dış koşullardan kolaylıkla etkilenebilen özelliklerinin yanında sahip olmaları gereken en önemli özelliklerden bir tanesi güçlü bir içyapıya sahip olmalarıdır. Aile şirketlerinin en büyük özelliklerinden bir tanesi budur. Aile olmanın verdiği güçlü bağlar, şirket yönetimi, işleyişi ve sürdürülebilirlik anlamında şirketi sürekli olarak desteklemektedir […]

READ MORE

23 Mayıs

AİLE İŞLETMELERİNDE KURUMSALLAŞMA SÜRECİ

Ailelerin kurumsallaşma süreci şirketlerin kurumsallaşması kadar kolay bir süreç değildir, kurumsallaşmanın kriterlerini belirlemekte yeterli olmayabilir. Her ailenin kendine has bir yaşam kültürü vardır. Bu kültürün getirdiği aile ilişkilerinin bir sistematiğe oturtulması gerekir.  Aile şirketlerinde kurumsallaşma denilince ilk akla gelen, patronların veya kurucuların işten ellerini çekmeleri ve işin tamamının profesyonel kişilere devredilmesi gibi yanlış bir anlayış […]

READ MORE

23 Mayıs

AİLE İŞLETMELERİNDE KURUMSALLAŞMA NEDEN GEREKLİ?

Günümüzde küreselleşmenin etkisi ve teknolojinin durmadan değişen hızı şirketlerin varoluşlarını ve varlıklarını sürdürebilmelerinin arkasındaki en temel gücü oluşturmaktadır. Bu güç yarattığı rekabet ortamıyla şirketlerin kendilerine sektörde yer edinme çabası içerisine sokmakta ve edindikleri yeri korumaları için sürekli devam eden bir değişim içerisinde yer almaya zorlamaktadır. Aile şirketleri için varlıklarını sürdürmeleri, sektörde edindikleri yerlerini korumaları ve […]

READ MORE

22 Mayıs

KOBİLER KURUMSALLAŞMADA NEDEN BAŞARISIZ OLUYOR?

Ülkemizdeki KOBİ’lerin temel ihtiyaçlarına baktığımızda, daha birçok ilave yapabilecek olmakla birlikte aşağıdaki konuların daha önem kazandığını görmekteyiz: İşte tüm bu ihtiyaçları gidermek amacıyla yürütülen kurumsallaşma süreçlerinin ülkemizde ve tüm dünyada belli ölçüde ve aşağıdaki sebeplerden dolayı başarısız olduğu da görülmektedir: Fakat unutulmamalıdır ki; kurumsallaşma sürecinde atılan her adım neticede şirketi bir adım öteye götürmekte ve […]

READ MORE

22 Mayıs

KOBİLERDE KURUMSALLAŞMA SÜRECİ

Kısaca “Kurumsallaşma =  Şirketin (işin) kurumsallaşması + Yönetimin aile şirketi ise ailenin) Kurumsallaşması + Şirkette Kuvvetler Ayrılığı” formülü ile ifade edilebilir. “Kişilerin keyfiyeti yerine, bir sistem kurmak” anlamına gelen kurumsallaşmanın neden önemli olduğu aşağıda vurgulanmaktadır: “Kurumsallaşmanın Sürecinin Temel Evreleri” aşağıdaki adımlarla sıralanabilir: Bu süreçler kapsamında bir şirketin kurumsallaşması demek, kurumsallaşmış departmanların tesisini,  yeniden yapılanma-teşkilatlanmayı, Organizasyon […]

READ MORE

22 Mayıs

KOBİLERDE KURUMSALLAŞMA NEDEN GEREKLİ?

KOBİLERDE KURUMSALLAŞMA NEDEN GEREKLİ? Son yıllarda küresel arenada yaşanan krizler ve özelinde virüs krizi işletmelerin kırılgan zamanlarda sürdürebilirliğini sağlamak için kurumsallaşmış bir yapıya sahip olması gerekliliğini bizlere bir kez daha vurguladı.  KOBİ’lerde; rekabet güçlerini artıracak, büyümeleri için yol gösterecek, yeni pazarlara açılmasını sağlayacak taktikler verecek, karşılaştıkları yönetsel sorunlar karşısında çözüm önerileri sunacak olan kurumsallaşma süreçlerine […]

READ MORE