loader image

Danışmanlık Alanları

Kurumsal Gelişim Yönetimi Danışmanlığı

• Yönetim ve Kurumsal Gelişim Danışmanlığı
• Kurumsallaşma Danışmanlığı
• Stratejik Yönetim Danışmanlığı
• Aile Şirketlerinin Yönetimi ve Aile Anayasası Tasarımı Danışmanlığı
• Aile İşletmelerinde “Kurumsallaşma ve Değişim Yönetimi” Danışmanlığı
• KOBİ’lerde Profesyonel Yönetime Geçiş Danışmanlığı
• Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim Danışmanlığı
• Stratejik Yol Haritası Çizme ve Stratejik Faaliyet Planlanma Danışmanlığı
• Kurumsal Gelişim ve Yönetim Danışmanlığı
• Değişim Yönetimi ve Organizasyonel Yeniden Yapılanma Danışmanlığı
• Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Danışmanlığı
• İş Modelinin Analizi ve Yenilenmesi Danışmanlığı
• Eğitim ve Gelişim Yönetimi Danışmanlığı
• İnsan Kaynakları Yönetimi Danışmanlığı
• Şirkette Performans Yönetim Sistemi Kurulması Danışmanlığı
• İKY’de Çalışma İlişkileri Yönetimi Sistemi Kurma Danışmanlığı
• İşe Alım ve Yetenek Yönetimi Danışmanlığı
• Kurum-Şirket Kültürünün Güçlendirilmesi Danışmanlığı
• Yıllık Bütçe Yapılması, Bütçeleme ve Hedeflerin Yayılımı Danışmanlığı
• İç Kontrol ve İç Denetim Sistemi Tasarımı Danışmanlığı
• Ticari Uyuşmazlıkların Çözümü-Müzakere-Arabuluculuk Danışmanlığı
• Ticarette Önleyici Hukuk ve Sözleşme Yönetimi Danışmanlığı
• Yönetim Koçluğu ve Mentorluk
• Kurumsal Performans Sistemi Tasarımı Danışmanlığı
• Müşteri Memnuniyeti Sistemi Tasarımı Danışmanlığı
• Öneri Sistemi Tasarımı ve Kurulması Danışmanlığı
• İşletmelerde Yeniden Yapılanma-Reorganizasyon Danışmanlığı ve Fizibilite Etüdü Çalışmalar

ULUSLARARASI TİCARET YÖNETİMİ - İŞ GELİŞTİRME DANIŞMANLIĞI

• Uluslararası İş Geliştirme-Dış Ticaret ve İhracat Danışmanlığı
• E-Ticaret Danışmanlığı
• Pazar Araştırması Danışmanlığı
• Markalaşma ve Kurumsal Kimlik Tasarımı Danışmanlığı
• Müşteri Deneyimi Tasarımı Danışmanlığı
• Dijital Pazarlama Danışmanlığı
• Dijital Ajansın Etkili Yönetimi Danışmanlığı

PROJE YÖNETİMİ VE YATIRIM PLANLAMASI DANIŞMANLIĞI

• Hibe ve Teşvik Yönetimi Danışmanlığı
• Fizibilite Etüdü Danışmanlığı
• Yatırım Teşvik Danışmanlığı
• Uluslararası Yatırım Danışmanlığı
• Uluslararası Finansman Kuruluşlarına Proje Teklifi Sunma Danışmanlığı

MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ – DİJİTAL DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIĞI

• Süreç Yönetimi Danışmanlığı (BPM)
• Yalın Yönetim Çözümleri Danışmanlığı
• Hedefler ile Üretim Yönetimi Danışmanlığı
• Tedarik Zinciri Yönetimi Danışmanlığı
• Dijital Dönüşüm Danışmanlığı

UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMLERİ DANIŞMANLIĞI

• Arama Konferansı-Çalıştay Faaliyetlerinde Yönetim Danışmanlığı- Büyük Grup Çalışmalarında Moderatörlük
• TOBB UYUM Akredite Tahkim Hakemliği
• TOBB UYUM Akredite Uluslararası Ticari Uyuşmazlık Arabuluculuğu
• Uluslararası Müzakerecilik Süreçleri
• Ulusal-Uluslararası Tahkim Hakemliği

Ünsal Sığrı Referansları