loader image

Eğitim Alanları

Kurumsal ve Bireysel Gelişim Kapsamında Verilen Eğitim Konuları

• Müzakere Teknikleri
• Vizyoner Liderlik
• Yeni Normalde Yönetim
• İşletmelerde – Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma
• Değişim ve Dönüşüm Yönetimi
• Kurumsal Gelişim Yöntemleri
• Yöneticiler İçin Uyuşmazlık Çözümü
• İş Yaşamında Müzakere Teknikleri
• İş Yaşamında İkna Teknikleri-Becerileri
• İş Yaşamında Arabuluculuk Teknikleri
• Kurumlarda Verimli Çalışma Teknikleri
• Öz Yönetim, Durumsal Farkındalık ve Çalışma Yaşamında Duygu Yönetimi
• İşe Odaklanma ve Verimli Çalışma Teknikleri
• Kıyaslama (Benchmarking) ile Kapasite Geliştirme
• Risk Alma ve Öz Liderlik
• Amaca ve Hedeflere Yönelik Çalışma Disiplini
• Problem Çözme-Karar Verme ve Sonuç Odaklılık
• Kurumsallık ve Profesyonel İş Davranışı
• Görev Bilinci ve Kurumsal Vatandaşlık
• İş Yaşamında Etkili Geribildirim Verme ve Alabilme
• Görev Verme ve Etkili Delegasyon
• İşletmelerde Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim
• İşletmelerde İnsan Kaynağı Yönetimi Uygulamaları
• İşe Alımda Mülakat Teknikleri
• İnsan Kaynağı ve Personel Seçimi Teknikleri
• İş Yaşamında İletişim Becerileri
• Sözsüz İletişimi Anlama Becerileri
• Grup Dinamikleri ve Etkili Takım Çalışması
• Etkili Toplantı Yönetimi
• Zaman Yönetimi
• İş Yaşamında Görev Verme ve Etkili Delegasyon-İşlerin Devri
• Satışta İkna Teknikleri
• Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
• Yetenek Yönetimi
• İş Yaşamında Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü
• İş Yaşamında Motivasyon Teknikleri
• İşletmelerde Risk Odaklı Bakış
• Profesyonel Yönetim Becerileri ve Etkili Liderlik
• Kurumsal Çatışma Yönetimi ve Uyuşmazlıkların Çözümü
• Stratejik Düşünme ve Kriz Yönetimi
• İş Yaşamında Bireysel ve Kurumsal Kapasitenin Artırılması
• Yaratıcı Düşünme, Problem Çözme ve Karar Verme Yöntemleri
• Kurum Kültürü Oluşturma ve Güçlendirme
• Kurumsal Bağlılığın-Aidiyetin Tesisi ve Kurumsal Vatandaşlık
• Eğiticilerin Eğitimi
• Etkili Sunum Teknikleri
• İşletmelerde Verimlilik Artırma Teknikleri ve Yenilikçilik
• Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama
• Kurumsal İtibar Yönetimi ve İş Etiği
• Öz Yönetim, Farkındalık, Odaklanma
• Görev Bilinci ve Hedefe Yönelik Çalışma
• Karar Verme Teknikleri
• Risk ve Kriz Yönetimi
• Mentorluk
• Toplantı Moderasyonu ve Yönetimi
• Büyük Grup Çalışma Yöntemleri ve Moderatörlük
• Kurumlarda Yeniden Yapılanma ve Reorganizasyon
• Bilimsel Araştırma Yöntemleri
• Sözel Verilerin Analizi ve Nitel Araştırma Yöntemleri
• Liderler için Hikayeleştirme

Ünsal Sığrı Referansları