loader image
Kobiler kurumsallaşmada başarısız

KOBİLER KURUMSALLAŞMADA NEDEN BAŞARISIZ OLUYOR?

Ülkemizdeki KOBİ’lerin temel ihtiyaçlarına baktığımızda, daha birçok ilave yapabilecek olmakla birlikte aşağıdaki konuların daha önem kazandığını görmekteyiz:

 • Durum Tespiti ve Sorun Analizi
 • Üst yönetim karar verme sisteminin etkinleştirilmesi: Kurumsal Yönetim
 • Stratejik Planlama
 • Bütçeleme
 • “Organizasyon Yapısı” düzenlemesi-Teşkilat Yapısının gözden geçirilmesi
 • Organizasyon El Kitabının hazırlanması (İş Tanımları-İş Süreçleri)
 • “Yönetim Raporlaması” Sisteminin Oluşturulması
 • Süreçlerin Etkinlik ve verimliliğini Artırmak
 • İş birimlerinin/kritik fonksiyonların performanslarını takip etmek
 • Kurumsal Performans Yönetim Sistemi
 • Kıyaslama -Tahminleme-Öngörme
 • Kritik Başarı Göstergeleri – Performans İzleme
 • İç Müşteri Uygunsuzluk Sisteminin (İMUS) yerleştirilmesi
 • Farklı Departmanların (insan kaynakları, satın alma, muhasebe, finansman, üretim, pazarlama) ayağa Kaldırılması
 • İmalatta Kısa Vadeli Getiriler İçin “İyileştirme Projelerinin” tanımlanması
 • Prim sistemi
 • Güçlü Kurum Kültürü inşa etmek
 • Aile Anayasası – Yönetim Devri Planlaması
 • İş Modeli-Strateji-yapı-Kültür Uyumunun tesisi
 • İç Kontrol sistemi kurulması
 • Risk değerlendirme sistemi
 • İşe-projeye başlama, bitirememe, sonuç alamama.
 • Birimler arası koordinasyonsuzluğun önlenmesi- Takım olabilmek
 • “Eğitim İhtiyaç Analizi” Yapılması – Eğitimler
 • Aile ve Şirketi Ayıracak Aile Anayasasının olmayışı
 • Haleflik Planlaması
 • Plansız Yatırım
 • Plansız Büyüme
 • ERP-MRP sistemlerinin entegrasyonu
 • Unvan ve Pozisyon dengesizliği
 • Kuşak Çatışmasının İyi Yönetilememesi
 • Maliyetlerin Hesaplanamaması
 • Şirketin Nakit Akışlarının Düzenli Olarak İzlenememesi
 • Sürekli İyileştirme Projelerinin Yapılamaması
 • Ticari alacakların tahsilatı, alacak risklerinin yönetimi
 • Yüksek verimli ve düşük maliyetli üretim yönetimi
 • Güncel yasal düzenlemeler çerçevesinde iş yapma
 • Yatırımlarda ve İstihdamda Devlet destekleri ve teşvikleri
 • İKY Uygulamaları (işe alma, seçme, değerlendirme)
 • İKY’de İş hukuku uygulamaları (iş sonlandırma ve fesih)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği sorunları
 • Pazar araştırma ve yeni Pazar bulma
 • Vergiden Kaçınma Yöntemleri
 • Enerji verimliliği
 • Yönetim Kurulunun Etkin Olarak çalışamaması
 • Hibe-Destek-Teşviklerden Yeterince Yararlanılamaması
 • Darboğazların Belirlenememesi
 • Kritik Başarı Göstergelerinin Belirlenememesi ve İzlenememesi
 • Birimler arası İletişimi Sağlayacak Süreç Haritalarının Yapılamaması

İşte tüm bu ihtiyaçları gidermek amacıyla yürütülen kurumsallaşma süreçlerinin ülkemizde ve tüm dünyada belli ölçüde ve aşağıdaki sebeplerden dolayı başarısız olduğu da görülmektedir:

 • Değişim konusunda farkındalık eksikliği
 • «Herkesin ıslandığı yağmurdan korkmam» yaklaşımı
 • «Başkaları bizim halimizden anlamaz» yaklaşımı
 • Üst yönetim desteğinin eksikliği ve stratejik hizalanamama
 • Değişim çabasını birleştirilmiş bir program yerine bir grup dağınık faaliyetler olarak görmek
 • Müşteriyi ve paydaşları unutmak
 • Şeffaflık eksikliği
 • Zaferi erken ilan etmek
 • Motivasyon sağlayacak kısa vadeli kazanımlar elde edememek
 • Üst yönetim desteğinin eksikliği veya hizalanamama
 • Değişim çabalarının ödüllendirilmemesi
 • Uzun vadeli bakış açısına odaklanılamaması
 • Aile şirket için olmalı, şirket aile için değil.
 • Aile büyürken şirket büyümezse problem.
 • Aile Şirketini Piyasadaki Değil, Aile İçindeki Rekabet Öldürür
 • «Kartvizit patronluğu» yeterli değil!
 • Patron her işe yetişemez, yarattığı dişlinin çarklarında sıkışır.

Fakat unutulmamalıdır ki; kurumsallaşma sürecinde atılan her adım neticede şirketi bir adım öteye götürmekte ve var olana iyi bir şeyler katmaktadır. Yani her zaman için yarım sıfırdan iyi olmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir