loader image

Tag Kurumsallık süreci

23 May

AİLE İŞLETMELERİNDE KURUMSALLAŞMA SÜRECİ

Ailelerin kurumsallaşma süreci şirketlerin kurumsallaşması kadar kolay bir süreç değildir, kurumsallaşmanın kriterlerini belirlemekte yeterli olmayabilir. Her ailenin kendine has bir yaşam kültürü vardır. Bu kültürün getirdiği aile ilişkilerinin bir sistematiğe oturtulması gerekir.  Aile şirketlerinde kurumsallaşma denilince ilk akla gelen, patronların veya kurucuların işten ellerini çekmeleri ve işin tamamının profesyonel kişilere devredilmesi gibi yanlış bir anlayış […]

READ MORE