loader image

Tag Kurumsallaşmanın Faydaları

22 May

KOBİLERDE KURUMSALLAŞMA NEDEN GEREKLİ?

KOBİLERDE KURUMSALLAŞMA NEDEN GEREKLİ? Son yıllarda küresel arenada yaşanan krizler ve özelinde virüs krizi işletmelerin kırılgan zamanlarda sürdürebilirliğini sağlamak için kurumsallaşmış bir yapıya sahip olması gerekliliğini bizlere bir kez daha vurguladı.  KOBİ’lerde; rekabet güçlerini artıracak, büyümeleri için yol gösterecek, yeni pazarlara açılmasını sağlayacak taktikler verecek, karşılaştıkları yönetsel sorunlar karşısında çözüm önerileri sunacak olan kurumsallaşma süreçlerine […]

READ MORE