loader image

Tag Kurumsallaşma Nedir?

23 May

AİLE İŞLETMELERİNDE KURUMSALLAŞMA NEDEN GEREKLİ?

Günümüzde küreselleşmenin etkisi ve teknolojinin durmadan değişen hızı şirketlerin varoluşlarını ve varlıklarını sürdürebilmelerinin arkasındaki en temel gücü oluşturmaktadır. Bu güç yarattığı rekabet ortamıyla şirketlerin kendilerine sektörde yer edinme çabası içerisine sokmakta ve edindikleri yeri korumaları için sürekli devam eden bir değişim içerisinde yer almaya zorlamaktadır. Aile şirketleri için varlıklarını sürdürmeleri, sektörde edindikleri yerlerini korumaları ve […]

READ MORE

22 May

KOBİLERDE KURUMSALLAŞMA SÜRECİ

Kısaca “Kurumsallaşma =  Şirketin (işin) kurumsallaşması + Yönetimin aile şirketi ise ailenin) Kurumsallaşması + Şirkette Kuvvetler Ayrılığı” formülü ile ifade edilebilir. “Kişilerin keyfiyeti yerine, bir sistem kurmak” anlamına gelen kurumsallaşmanın neden önemli olduğu aşağıda vurgulanmaktadır: “Kurumsallaşmanın Sürecinin Temel Evreleri” aşağıdaki adımlarla sıralanabilir: Bu süreçler kapsamında bir şirketin kurumsallaşması demek, kurumsallaşmış departmanların tesisini,  yeniden yapılanma-teşkilatlanmayı, Organizasyon […]

READ MORE