loader image

Tag Kobilerde Kurumsallaşma

23 May

AİLE ŞİRKETLERİNİN AVANTAJLARI

İşletmelerin güçlü ve uzun ömürlü olmaları konusunda finansal güç ve rekabet edebilirlik gibi dış koşullardan kolaylıkla etkilenebilen özelliklerinin yanında sahip olmaları gereken en önemli özelliklerden bir tanesi güçlü bir içyapıya sahip olmalarıdır. Aile şirketlerinin en büyük özelliklerinden bir tanesi budur. Aile olmanın verdiği güçlü bağlar, şirket yönetimi, işleyişi ve sürdürülebilirlik anlamında şirketi sürekli olarak desteklemektedir […]

READ MORE

23 May

AİLE İŞLETMELERİNDE KURUMSALLAŞMA NEDEN GEREKLİ?

Günümüzde küreselleşmenin etkisi ve teknolojinin durmadan değişen hızı şirketlerin varoluşlarını ve varlıklarını sürdürebilmelerinin arkasındaki en temel gücü oluşturmaktadır. Bu güç yarattığı rekabet ortamıyla şirketlerin kendilerine sektörde yer edinme çabası içerisine sokmakta ve edindikleri yeri korumaları için sürekli devam eden bir değişim içerisinde yer almaya zorlamaktadır. Aile şirketleri için varlıklarını sürdürmeleri, sektörde edindikleri yerlerini korumaları ve […]

READ MORE

22 May

KOBİLERDE KURUMSALLAŞMA NEDEN GEREKLİ?

KOBİLERDE KURUMSALLAŞMA NEDEN GEREKLİ? Son yıllarda küresel arenada yaşanan krizler ve özelinde virüs krizi işletmelerin kırılgan zamanlarda sürdürebilirliğini sağlamak için kurumsallaşmış bir yapıya sahip olması gerekliliğini bizlere bir kez daha vurguladı.  KOBİ’lerde; rekabet güçlerini artıracak, büyümeleri için yol gösterecek, yeni pazarlara açılmasını sağlayacak taktikler verecek, karşılaştıkları yönetsel sorunlar karşısında çözüm önerileri sunacak olan kurumsallaşma süreçlerine […]

READ MORE