loader image

Tag Kobilerde kurumsallaşma sürecinin temel evreleri nelerdir?

22 May

KOBİLERDE KURUMSALLAŞMA SÜRECİ

Kısaca “Kurumsallaşma =  Şirketin (işin) kurumsallaşması + Yönetimin aile şirketi ise ailenin) Kurumsallaşması + Şirkette Kuvvetler Ayrılığı” formülü ile ifade edilebilir. “Kişilerin keyfiyeti yerine, bir sistem kurmak” anlamına gelen kurumsallaşmanın neden önemli olduğu aşağıda vurgulanmaktadır: “Kurumsallaşmanın Sürecinin Temel Evreleri” aşağıdaki adımlarla sıralanabilir: Bu süreçler kapsamında bir şirketin kurumsallaşması demek, kurumsallaşmış departmanların tesisini,  yeniden yapılanma-teşkilatlanmayı, Organizasyon […]

READ MORE