loader image

Tag Aile şirketlerinde kurumsallaşma

23 May

AİLE ŞİRKETLERİNİN AVANTAJLARI

İşletmelerin güçlü ve uzun ömürlü olmaları konusunda finansal güç ve rekabet edebilirlik gibi dış koşullardan kolaylıkla etkilenebilen özelliklerinin yanında sahip olmaları gereken en önemli özelliklerden bir tanesi güçlü bir içyapıya sahip olmalarıdır. Aile şirketlerinin en büyük özelliklerinden bir tanesi budur. Aile olmanın verdiği güçlü bağlar, şirket yönetimi, işleyişi ve sürdürülebilirlik anlamında şirketi sürekli olarak desteklemektedir […]

READ MORE

23 May

AİLE İŞLETMELERİNDE KURUMSALLAŞMA SÜRECİ

Ailelerin kurumsallaşma süreci şirketlerin kurumsallaşması kadar kolay bir süreç değildir, kurumsallaşmanın kriterlerini belirlemekte yeterli olmayabilir. Her ailenin kendine has bir yaşam kültürü vardır. Bu kültürün getirdiği aile ilişkilerinin bir sistematiğe oturtulması gerekir.  Aile şirketlerinde kurumsallaşma denilince ilk akla gelen, patronların veya kurucuların işten ellerini çekmeleri ve işin tamamının profesyonel kişilere devredilmesi gibi yanlış bir anlayış […]

READ MORE

23 May

AİLE İŞLETMELERİNDE KURUMSALLAŞMA NEDEN GEREKLİ?

Günümüzde küreselleşmenin etkisi ve teknolojinin durmadan değişen hızı şirketlerin varoluşlarını ve varlıklarını sürdürebilmelerinin arkasındaki en temel gücü oluşturmaktadır. Bu güç yarattığı rekabet ortamıyla şirketlerin kendilerine sektörde yer edinme çabası içerisine sokmakta ve edindikleri yeri korumaları için sürekli devam eden bir değişim içerisinde yer almaya zorlamaktadır. Aile şirketleri için varlıklarını sürdürmeleri, sektörde edindikleri yerlerini korumaları ve […]

READ MORE