loader image
AİLE ŞİRKETLERİNİN AVANTAJLARI

AİLE ŞİRKETLERİNİN AVANTAJLARI

İşletmelerin güçlü ve uzun ömürlü olmaları konusunda finansal güç ve rekabet edebilirlik gibi dış koşullardan kolaylıkla etkilenebilen özelliklerinin yanında sahip olmaları gereken en önemli özelliklerden bir tanesi güçlü bir içyapıya sahip olmalarıdır. Aile şirketlerinin en büyük özelliklerinden bir tanesi budur. Aile olmanın verdiği güçlü bağlar, şirket yönetimi, işleyişi ve sürdürülebilirlik anlamında şirketi sürekli olarak desteklemektedir ve bu bağlar aile şirketi olmanın avantajlarını da doğurmaktadır.

  • Hızlı Karar Alabilme: Aile şirketlerinin bir avantajı kararların hızlıca alınabiliyor olmasıdır. Yönetici kişi aynı zamanda da kurucu kişi olduğundan bürokrasi çok aşamalı değildir ve konular kısa sürede karara bağlanabilmektedir. Ayrıca, aile ortamı olması sebebiyle kişiler fikirlerini rahatlıkla ortaya koyabilmektedirler.
  •  Mali Kaynak Sağlama Kolaylığı: Aile şirketlerinde fertler şirketi ailenin mirası olarak görme eğiliminde olduklarından şirketin konumunu koruyabilmek ve güçlü tutabilmek adına öz mali kaynaklarını şirket için rahatlıkla kullanabilmekte ve herhangi bir finansal sorun yaşandığında dış kaynaklara ihtiyaç duymadan kendi içlerinde sorunları çözebilmektedirler.
  • Aile Adının Sağlamış Olduğu İş ve Sosyal Çevre: Ailenin unvanı ve dolayısıyla şirketin tanınmışlığı, kabul görmesini kolaylaştıran ve bu bağlamda para ve zaman tasarrufu sağlayan bir unsurdur. Şirketlerin kurulma aşamalarında gerekli sermayenin temininden başlayarak, şirketin tanınması, tutunması ve yeni müşteriler kazanabilmesi oldukça önemlidir. Aile şirketleri, tanınmışlıklarının getirdiği avantaj ile bu aşamalarda kolaylıklara sahiptirler. Bu durum da rakiplerine nazaran onları güçlü bir konuma getirmektedir. Çünkü sektöre adaptasyon konusunda sıkıntı yaşama oranları oldukça düşüktür.
  • Uzun Vadeli Düşünebilme Yeteneği: Aile şirketlerinde amaç kar etmenin yanında şirketin varlığını korumak ve devamlılığını sağlamak olduğundan, uzun vadeli yatırımlar yapmak konusunda daha rahattırlar.  Kurumsallaşmış şirketlere kıyasla, uzun vadeli düşünebildikleri görülmektedir. Çünkü aile şirketleri günü düşünmek yerine, ailelerinin de geleceklerini garanti altına alabilmek adına geleceğe odaklı yatırımlar yapmaya gayret etmektedirler.  Zamanlarının ve finansal imkanlarının neredeyse tamamını işlerine ayıran aile işletmesi sahipleri, bunu bir olumsuzluk olarak değil, aksine bir üstünlük olarak görmektedirler. Kendi işlerini bildikleri gibi yapabilme özgürlüğüne sahip olmalarını ve başkaları tarafından denetlenmeyip bir başka deyişle başkasına hesap vermemeyi bir artı olarak görmektedirler.
  • Yönetim Strateji ve Politikalarında İstikrar: Strateji yeniliği, ilerlemeyi ve değişikliklere ayak uydurmayı sağlayan ve gelişen değişiklikleri kontrol alabilmeyi olanaklı hale getiren yönetsel bir araç olarak tanımlanmaktadır. Aile şirketlerinde yöneticilerin kuruculardan oluşması ya da devir yolu ile şirkete bağlılığı son derece yüksek olan ve aynı kültürden yetişmiş kişilerce devralınması, şirket stratejilerinin değişime uğramadan devam edebilirliğini olanaklı hale getirmektedir. Sık sık yönetici değişikliği yaşanmıyor oluşu şirket politikalarında da istikrar sağlamaktadır.
  • Personel Bağlılığı ve İşe Alım Kolaylığı: Aile şirketlerinin istihdam politikaları diğer şirketlerden farklıdır. Uzun dönemli istihdam en önemli özelliklerindendir çünkü çalışanlar aile üyeleri olduklarından ömür boyunca o şirkette çalışacaklarının farkında olup, sorumluluklarının bilincinde çalışmaktadırlar. Bu da çalışanların sadakatini sağlamakta ve şirketlerin başarısını arttırmaktadır. İşe alımlarda aile üyelerine ya da güvenilen tanıdıklara öncelik sağlanması eleman bulmada kolaylık sağlamaktadır.
  • Aile Kültürünün Varlığı: Aile şirketlerinde hüküm süren normlar, değerler ve davranışlar aile kültüründen doğmaktadır. Bu da çalışanlar için ortak bir amaç yaratma konusunda kolaylık sağlamakta, ortak bir kimlik yaratılması ve bağlılık oluşturulması konusunda etkili olmaktadır. Bu yazılı olmayan kurallar bütünü şirket yönetiminde belli konularda da netlik sağlanmasına temel oluşturmaktadır. Örneğin ne tür bir liderliğin hüküm süreceği belirlidir. Yönetimde nasıl bir sıra izleneceği belirli olduğu için, pozisyonlar için çekişme yaşanması, diğer şirketlere oranla oldukça düşüktür.

Uzman Olarak Yetişen İşgücü: Aile üyelerinin küçük yaşlardan itibaren işin içinde olmaları, işlere hakim şekilde yetişmelerini sağlamakta ve konu ile ilgili uzmanlıklarının artmasına sebep olmaktadır. Aile üyelerinde farklı bir firmada çalışmak yerine, kendi firmaları için daha özverili çalışmak konusunda bir eğilim gözlemlenmektedir. Bu da iş ve şirkete karşı bir uyum sorunu yaşamadan yüksek bir performans ortaya koymalarını sağlamaktadır. Bu özellik sayesinde, şirkete sonradan dahil olan yöneticilere kıyasla, aile içinden iş içinde yetişen genç kuşak daha öncelikli konuma gelmekte ve yöneticilik kademeleri için daha güçlü bir potansiyel oluşturmaktadırlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir